نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی مجلس یادبود پروفسور حسین صدقی

برپایی مجلس یادبود پروفسور حسین صدقی


برپایی مجلس یادبود پروفسور حسین صدقی

به مناسبت درگذشت پروفسور حسین صدقی پدر علم هیدرولوژی ایران مجلس یادبودی در محل مسجد امام خمینی دانشگاه شهید چمران برگزار می شود.