بازسازی دریچه های سامانه تهویه قدیم

بازسازی دریچه های سامانه تهویه قدیم


بازسازی دریچه های سامانه تهویه قدیم

    در تاریخ 29 مهرماه 1395 به منظور جلوگیری از نفوذ بوی نامطبوع حاصل از تجمع برگشت فاضلاب در داخل گربه روی زیر کتابخانه، دریچه های سامانه تهویه قدیم که بدلیل برداشتن این سامانه و جایگزینی آن با کولرهای گازی پنجره ای و ایستاده، سال هاست بدون استفاده بوده اند، برداشته شدند و  تعداد 7 حفره باقی مانده از دریچه ها به وسیله آجر و گچ کیپ و تمیز کاری شدند. به این ترتیب کتابخانه برای همیشه از شر بوهای نامطبوعی که از گربه زیرزمین بلند می شد خلاص گردید.