نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیأت عراقی دانشگاه بصره از دانشکده کشاورزی

بازدید هیأت عراقی دانشگاه بصره از دانشکده کشاورزی


بازدید هیأت عراقی دانشگاه بصره از دانشکده کشاورزی

روز شنبه 22 تیرماه سال 1398 هیأت عراقی دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران بازدید کرد. در پایان این بازدید قرارداد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کشاورزی بصره و دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز منعقد گردید.