نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید میدانی اعضای کمیته کشاورزی گزارش ملی سیلاب از مناطق سیل زده شهرستان دشت آزادگان

بازدید میدانی اعضای کمیته کشاورزی گزارش ملی سیلاب از مناطق سیل زده شهرستان دشت آزادگان


بازدید میدانی اعضای کمیته کشاورزی گزارش ملی سیلاب از مناطق سیل زده شهرستان دشت آزادگان

اعضای کمیته کشاورزی گزارش ملی سیلاب، آقایان دکتر مسکرباشی و دکتر راهنما، با هماهنگی جهاد کشاورزی استان خوزستان، روز سه شنبه مورخ 98/4/25از مناطق سیل زده دشت آزادگان بازید به عمل آوردند.