نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از شرکت تولید و پرورش قارچ، جلگه دز

بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از شرکت تولید و پرورش قارچ، جلگه دز


بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از شرکت تولید و پرورش قارچ، جلگه دز

 

روز جمعه هفتم دی‌ماه 1398 اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از شرکت تولید و پرورش قارچ جلگه دز بازدید کردند.