نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از تالاب هورالعظیم

بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از تالاب هورالعظیم


بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی از تالاب هورالعظیم

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی روز سه شنبه دهم دیماه 1397 به دیدن تالاب هورالعظیم رفتند.