بازدید از کانون ریزگزدها

بازدید از کانون ریزگزدها


بازدید از کانون ریزگزدها

  به منظور بازدید اعضای محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی از کانون های ریزگرد در جنوب شرق شهرستان اهواز، پس از هماهنگی های لازم با منابع طبیعی استان خوزستان، 14 نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، با همراهی جناب آقای مهندس مطیعی ریاست محترم منابع طبیعی استان خوزستان و تعدادی از کارشناسان منابع طبیعی، در روز پنج شنبه تاریخ 96/1/31 از کانون شماره 4 ریزدگردها در جنوب شرقی اهواز بازدید کردند.
یکی از اقدامات مهم جهت آب رسانی به کانون شماره 4 و آبیاری نهال های کشت شده، احداث کانالی به طول 45 کیلومتر و به عرض 40 متر است. که تقریبن تا ماه آینده عملیات احداث آن به پایان خواهد رسید. از مساحت 5 هزار هکتار منطقه 4 کانون ریزگردها، حدود 3500 هکتار توسط پیمانکاران و حدود 1500 هکتار هم توسط نیروهای بسیج در قالب قرارداد با سازمان منابع طبیعی استان انجام می گیرد.
گونه های کشت شده بیشتر کهور پاکستانی هستند و از گونه های دیگر نظیر گز شور، اترپیلکس نیز در برخی ناحیه ها استفاده شده است. در طی این بازدید که از ساعت 8 صبح تا 15 به طول انجامید بین اعضای هیأت علمی در خصوص نحوه انجام بهتر امور تبادل نظر صورت گرفت.