اولین جشنواره‌ی ملی سلامت دانشجویان به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.

اولین جشنواره‌ی ملی سلامت دانشجویان به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.


اولین جشنواره‌ی ملی سلامت دانشجویان به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.

 
اولین جشنواره‌ی ملی سلامت دانشجویان به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار می‌شود.
 سلامت و سبک زندگی، سلامت و دانشگاه، سلامت و فناوری، سلامت و آینده‌پژوهشی از محورهای این جشنواره است.
 از جمله بخش‌های ویژه‌ی این جشنواره می‌توان به آموزش، پژوهش و فناوری، ایده‌ها و تجارب نوآورانه، تولیدات رسانه‌ای، هنرهای تجسمی و فضای مجازی اشاره کرد.
 مهلت ارسال آثار: ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱ 
 
 برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی www.festival.saorg.ir مراجعه کنید.