نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب رییس جدید دانشکده کشاورزی

انتصاب رییس جدید دانشکده کشاورزی


انتصاب رییس جدید دانشکده کشاورزی

ریاست دانشگاه طی حکمی دکتر احمد لندی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی را به عنوان رییس جدید دانشکده کشاورزی منصوب کردند.