انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی تخصصی "بتا" در گروه مهندسی بیوسیستم

انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی تخصصی "بتا" در گروه مهندسی بیوسیستم


انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی تخصصی "بتا" در گروه مهندسی بیوسیستم

 

پس از یک سال و نیم انتظار؛

انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی تخصصی "بتا" در گروه مهندسی بیوسیستم

تیم بتا از زمستان 95 آغاز به کار کرد و اکنون پس از سپری شدن زمانی طولانی، توام با انتظاری شیرین، توانست نخستین شماره خود را به چاپ برساند.

 

نشریه بتا به عنوان یک نشریه علمی تخصصی، علاوه بر مقالات و موضوعات علمی به مسائل و مشکلات خانه خود، یعنی گروه بیوسیستم، می‌پردازد.

علی مددی کاهکش، آرش حاجی نجف، مژگان اژدر و ایمان حسینی از اعضای هیات تحریریه این نشریه می‌باشند.

در زیر فهرستی از مطالب شماره نخست آورده شده است:


مفهوم طراحی در مهندسی (علی مددی کاهکش، ایمان حسینی)

مواد هوشمند (علی مددی کاهکش)

انسان بودیم و انسان را رعایت کردیم (آرش حاجی نجف)

آموزش مجازی، گامی در جهت عدالت آموزشی (مژگان اژدر)

به کجا چنین شتابان؟! (علی مددی کاهکش)

من درد مشترکم مرا فریاد کن (ایاز سپهری)

پیوند سبز (رضوان حیدرنژاد)

از طریق نشانی زیر میتوانید با سردبیر نشریه بتا در ارتباط باشید:

@ali_kahkesh