نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر راسخ به عنوان پژوهشگر نمونه

انتخاب دکتر راسخ به عنوان پژوهشگر نمونه


انتخاب دکتر راسخ به عنوان پژوهشگر نمونه

دکتر آرش راسخ عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب شد.