آموزش مهارت های جستجو

آموزش مهارت های جستجو


آموزش مهارت های جستجو

    بدین وسیله به اطلاع علاقمندان می رساند کتابخانه دانشکده کشاورزی آمادگی دارد تا همه روزه مهارت های جستجو و اطلاع یابی در محیط  نرم افزار کتابخانه را به دانشجویان آموزش دهد. در همین جا از همه علاقمندان دعوت می شود تا در این کلاس ها شرکت کنند.