نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح پروژه های جدید دانشکده کشاورزی با حضور ریاست محترم دانشگاه

افتتاح پروژه های جدید دانشکده کشاورزی با حضور ریاست محترم دانشگاه


افتتاح پروژه های جدید دانشکده کشاورزی با حضور ریاست محترم دانشگاه

در روز چهارشنبه مورخ 29 خرداد 1398 با حضور ریاست محترم دانشگاه از چند  پروژه جدید دانشکده رونمایی شد: 

1- پروژه آبرسانی پرفشار، بدون قطعی و بهداشتی به دانشکده شامل نصب دو عدد مخزن 5000  لیتری، دو دستگاه پمپ آب، سایه بان و حفاظ فلزی، لوله کشی پلی اتیلن (ورودی 2 اینچ خروجی 4 اینچ) 

2- نونوارسازی سالن سمینار  با نصب میز و صندلی های جدید.

3- تجهیز سالن سمعی و بصری دانشکده به وبمینار به منظور امکان برگزاری های جلسات دفاع با استفاده از تکنولوژی ویدئو کنفرانس.

4- تغییر کاربری اتاق حراست کنار پارکینگ به نمایشگاه عرضه و فروش گل و گیان زینتی.