اطلاعیه جدید در خصوص کارگاه Real- Time PCR

اطلاعیه جدید در خصوص کارگاه Real- Time PCR


اطلاعیه جدید در خصوص کارگاه Real- Time PCR

 

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان به شرکت در کارگاه دو روزه تئوری و عملی Real – time PCR در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز که قرار است در روزهای پنج شنبه 6 /8/ 95  و جمعه 7 / 8 / 95 برگزار می گردد،