اطلاعیه جدید در خصوص برگزاری کارگاه

اطلاعیه جدید در خصوص برگزاری کارگاه


اطلاعیه جدید در خصوص برگزاری کارگاه

   بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری کارگاه Real time به روزهای ششم و هفتم آبان تغییر داده شد.