ارائه بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا در دانشگاه های هنگ کنگ

ارائه بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا در دانشگاه های هنگ کنگ


ارائه بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا در دانشگاه های هنگ کنگ

ارائه بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا در دانشگاه های هنگ کنگ
 
 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس www.rgc.edu.hk/hkphd مراجعه نمایید
 
 سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس:scholarship.saorg.ir
 
 سایت ارزشیابی دانشگاه ها: grad.saorg.ir