درباره گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 الف) تاریخچه گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات قدیم) دانشگاه شهید چمران اهواز با سابقه  بیش از 60 سال، در سال 1334 با نام تولید محصولات نباتی با 6 نفر عضو هیأت علمی و 33 نفر دانشجوی کارشناسی آغاز به کار کرد. هم اکنون با تکامل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود دارای کادری مجرب متشکل از 17 عضو هیأت علمی و  1 نفر بورسیه دکتری در خارج از کشور می باشد. در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی، دارای رشته‌ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، در مقطع کارشناسی ارشد دارای رشته های  اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی، اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهی، ژنتیک و بهنژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی و در مقطع دکتری دارای رشته های اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی می باشد.

این گروه طی 6 دهه گذشته مفتخر به تربیت کارشناسان، محققان و مدرسان بسیاری بوده که در جهت گسترش و اعتلای کشاورزی استان و کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و  هم اکنون بخش قابل توجهی از آنها در دانشگاه های بزرگ کشور مشغول فعالیت علمی هستند و تعداد زیادی نیز در سطوح مختلف مدیریتی کشور در زمینه کشاورزی مشغول به کار می باشند.

همچنین این گروه با داشتن 9 نفر پرسنل آموزشی و خدماتی و آزمایشگاه‌های مجهز شامل زراعت عمومی، شیمی و تجزیه فراورده‌های زراعی، سیتوژنتیک، فیزیولوژی گیاهان زراعی، گیاه‌شناسی 1 (آناتومی و فیزیولوژی)، تکنولوژی بذر، اصلاح نباتات1 (عمومی)، گیاه‌شناسی2 (مورفولوژی و تاکسونومی)، فیزیولوژی تنش‌های غیرزیستی و آزمایشگاه اصلاح نباتات2 (تخصصی) و نیز سردخانه، فیتوترون و هرباریوم، دو مزرعه آزمایشی جمعن به مساحت حدود 7  هکتار، بستری مناسب برای انجام خدمات علمی و تحقیقاتی دانشجویان و استادان جهت گذراندن واحدهای عملی درس‌های مختلف و فعالیت های پژوهشی در قالب پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی فراهم آورده است.

   چشم‌انداز این گروه اتصال مبانی علمی با تحقیقات پویا در جهت تعدیل و سازگاری با محدودیت منابع آب و گرم شدن اقلیمی و حفظ تنوع زیستی و توابع اکوسیستم، برای حل چالش تغذیه جمعیت رو به رشد می‌باشد. گروه زراعت و اصلاح نباتات تلاش می‌کند تا با سطح بالایی از روشهای آموزشی عملی در آزمایشگاه های مدرن این گروه، انگیزه دانشجویان و فارغ‌‌التحصیلان برای توسعه ایده های خود را فراهم آورد.
ب )مدیران گروه از آغاز تأسیس تاکنون :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شروع خدمت

پایان خدمت

مدت خدمت

1

آقای دکتر بهمن اهدائی

1353

1356

4 سال

2

آقای دکتر قربان نورمحمدی

1357

1362

5 سال

3

آقای دکتر محمد جعفر بحرانی

1363

1365

3 سال

4

آقای مهندس عباس والا

1366

1369

3سال

5

آقای دکتر علی کاشانی

1369

1372

4 سال

6

آقای مهندس موسی مسکرباشی

1372

1374

2 سال

7

آقای دکتر رضا مامقانی

1375

1381

5 سال

8

آقای دکتر علی کاشانی

1381

1382

2 سال

9

آقای دکتر مجید نبی پور

1382

1383

1 سال

10

آقای دکتر رضا مامقانی

1383

1385

2 سال

 11

آقای دکتر موسی مسکرباشی

1385

1390/2/6

5 سال

12

آقای دکتر حبیب اله روشنفکر   

6 / 2 /1390

5 / 1394

4 سال 

13

آقای دکتر پیمان حسیبی

10 / 8 /1394

30/ 8 /96

2 سال

14

آقای دکتر افراسیاب راهنما

30 / 8/ 96

30 / 7 /1398

 2 سال

15 سرکار خانم دکتر معصومه فرزانه 1 / 8 / 1398  23 / 8 /1401 3 سال
16 آقای دکتر کریم سرخه 24 / 8/ 1401 تاکنون  

ج– تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس:  20 نفر

د- رشته های سال اول تاسیس : زراعت 

و – تعداد دانشجویان کنونی : 221 نفر ، 180 نفر کارشناسی و 30 نفر کارشناسی ارشد و 11 نفر دانشجوی دکترا

سرفصل رشته های مهندسی تولید

  

 

سرفصل رشته های گروه:

الف – کارشناسی:

    مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ب – کارشناسی ارشد: 

       اگروتکنولوژی 

          اگرواکولوژی

       ژنتیک و بهنژادی گیاهی

            بیوتکنولوژی کشاورزی

 

ج –  دکترای تخصصی:

        اگروتکنولوژی (فیریولوژی گیاهان زراعی)

       اگروتکنولوژی (اکولوژی گیاهان زراعی)