افتخارات و انتشارات گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ایده دکتر پیمان حسیبی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان ایده برتر در دومین جشنواره ملی و نمایشگاه فناوری های آب، خاک و محیط زیست انتخاب شد.
این جشنواره با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ١٢ آذر ماه 1397 در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آغاز شد و روز ١٤ آذرماه به کار خود پایان داد. در پایان این مراسم و با حضور آقایان دکتر ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) و دکتر کلانتری (رییس سازمان محیط زیست کشور و معاون رییس جمهور) و دکتر ابراهیمی رییس ستاد توسعه فناوریهای آب، فرسایش؛ خشکسالی و محیط زیست از ایده های برتر از جمله طرح تثبیت کانونهای بحرانی ریزگرد استان خوزستان تقدیر به عمل آمد.