تاریخچه گروه

تاریخچه گروه علوم مهندسی خاک :

 سال اول تاسیس گروه: 1351
 تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس: حدودا 15 نفر

مدیران گروه از اول تاسیس تا کنون:

- عباس پاشایی

- بیژن نقشینه پور

- علیرضا افتخار

- عبدالرحمن برزگر

- مصطفی چرم

- عبدالامیر معزی

-عبدالرحمن برزگر

- عبدالامیر معزی

- قدمعلی یزدانی کچوئی

-احمد لندی

- عبدالامیر معزی (هم اکنون)

 رشته های سال اول تاسیس:

    این رشته از ابتدا دارای عنوان رشته مهندسی کشاورزی – خاکشناسی بوده است، و در سال های اخیر گرایش بندی شده است.

تعداد دانشجویان کنونی: 198 نفر دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری.

  
 

 

سرفصل رشته‌های گروه علوم و مهندسی خاک:

        الف- سرفصل رشته ها و گرایش های کارشناسی شامل:

مهندسی کشاورزی با گرایش محیط زیست

مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش علوم و مهندسی خاک

 ب- سر فصل گرایش های کارشناسی ارشد شامل:

    مدیریت و منابع خاک

   مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 

ج – سرفصل گرایش‌های دوره دکتری شامل:

   شیمی و حاصلخیزی خاک

   پیدایش و رده بندی خاک

   فیزیک و حفاظت خاک
   بیولوژی و تکنولوژی خاک