اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
مصطفی چرم

مصطفی چرم 

استاد
شماره تماس: 3364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید حجتی

سعید حجتی 

دانشیار
شماره تماس: 3364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطااله خادم الرسول

عطااله خادم الرسول 

استادیار
شماره تماس: 0611-3364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رویا زلقی

رویا زلقی 

استادیار
شماره تماس: 06133364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی عامری خواه

هادی عامری خواه 

مربی
شماره تماس: 33364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نعیمه عنایتی‌ضمیر

نعیمه عنایتی‌ضمیر 

دانشیار
شماره تماس: ?????:3075
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حیدر غفاری گوشه

حیدر غفاری گوشه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد فرخیان فیروزی

احمد فرخیان فیروزی 

دانشیار
شماره تماس: 3062
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد لندی

احمد لندی 

استاد
شماره تماس: 33360016
اتاق: 3065
پست الکترونیکی: 
ندا مرادی قزلداغ

ندا مرادی قزلداغ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالامیر معزی

عبدالامیر معزی 

استاد
شماره تماس: 33364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی نوروزی مصیر

مجتبی نوروزی مصیر 

استادیار
شماره تماس: 33364054
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1