مدیر گروه علوم باغبانی

نام‌ و نام‌خانوادگی : موسی موسوی

مدرک تحصیلی : دکترای بیوتکنولوژی گیاهی(کشت بافت و انتقال ژن)

مرتبه علمی : استادیار

محل تولد : دشت آزادگان

پست الکترونیکی: mousa_mousawi@yahoo.com

تلفن داخلی : 3088

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS