آزمایشگاه ها

 

امکانات آزمایشگاهی و عملیاتی

امکانات آزمایشگاهی و عملیاتی فعال گروه علوم باغبانی در حال حاضر شامل 4 آزمایشگاه تخصصی، اتاق پرورش، مزرعه تحقیقاتی، کلکسیون ارقام زیتون و یک سالن پرورش قارچ می‌باشند:

آزمایشگاه‌ها

مهم‌ترین امکانات آزمایشگاهی موجود گروه علوم باغبانی در جدول 4 خلاصه شده است:

جدول آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی و امکانات و تجهیزات موجود در آنها

نام آزمایشگاه

امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه

آزمایشگاه گیاهان زینتی و تنظیم کننده های رشد گیاهی  دستگاه جوانه زنی بذر: این دستگاه با کنترل شرایط محیطی نظیر دما، رطوبت نور و ... امکان جوانه زدن بذرها را فراهم می سازد.

آزمایشگاه آنالیز کیفی محصولات باغی

اسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر، پ‌هاش متر، آون، هود شیمیایی، هود، انواع ترازو، سانتریفیوژهای یخچالدار و ساده، حمام بن‌ماری، شیکر، هیتر همزن، پنترومتر، ضخامت‌سنج، رفراکتومتر، سوکسله و ایی سی متر

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی

دستگاه اندازه‌گیری سطح برگ، آون، دستگاه اندازه‌گیری پتانسیل آب، دستگاه اندازه‌گیری مقاومت روزنه‌ای، لوکس‌متر، اسپکتروفتومتر، پ‌هاش متر، ترازو، سانتریفیوژ یخچالدار

آزمایشگاه اصلاح گیاهان باغی

تجهیزات اسانس‌گیری، اتاقک خشک‌کن

آزمایشگاه کروماتوگرافی

دستگاه‌های GC و HPLC 

آزمایشگاه کشت‌بافت

لامینارایرفلو، اتاقک رشد، اتوکلاو، ترازوی حساس، الکتروفورز و ...


جدول فضاهای آموزشی-پژوهشی گروه علوم باغبانی و امکانات و تجهیزات موجود در آنها

فضاهای آموزش-تحقیقاتی

کاربری

کلاس 3

مجهز به ویدیوپروژکتور که برای ارائه دروس نظری و برگزاری سمینارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلاس تحصیلات تکمیلی

مجهز به ویدیوپروژکتور که برای ارائه دروس نظری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتاق پرورش

اتاق رشد مجهز به 3 انکوباتور با قابلیت کنترل دمای 4 تا 50 درجه سانتی‌گراد و یک ژرمیناتور پیشرفته با قابلیت کنترل دما، نور و رطوبت در دامنه گسترده می‌باشد.

مزرعه تحقیقاتی گروه

این مزرعه برای انجام عملیات دروس مختلف سبزیکاری، میوه‌های معتدله، میوه ریز، چمن و گیاهان پوششی، درختان و درختچه‌های زینتی، گیاهان دارویی و باغبانی عمومی و همچنین انجام پروژه های مختلف اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلکسیون ارقام زیتون

شامل 20رقم می‌باشد در حال حاضر جهت اجرای پایان‌نامه و پروژه‌های دانشجویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سالن پرورش قارچ