افتخارات گروه مهندسی بیوسیستم

 
   1- ساخت دستگاه تولید پیوسته سوخت بیودیزل به کمک امواج ریزموج توسط دکتر سید محمد صفی الدین اردبیلی و دکتر مصطفی کیانی ده کیانی اعضای هیأت علمی گروه.
2- ثبت اختراع دماغه پوششی کپسول خوشه چین مکنده محصولات دانه ای (کلرا، گندم و غیره) در کمباین به نام آقای دکتر کمال الدین جزایری عضو بازنشسته هیأت علمی گروه.
3- ثبت اختراع پمپ هیدرونیوماتیک صنعتی- کشاورزی به نام آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی عضو هیأت علمی گروه.
4- دکتر سید محمد صفی الدین اردبیلی به عنوان پژوهشگر 2 درصد جهانی در زمینه هوش مصنوعی در سال های 2021 و 2022 انتخاب شدند.
5- دکتر سید محمد صفی الدین اردبیلی و دکتر مصطفی کیانی ده کیانی پژوهشگران برتر استان خوزستان در سال 1395 شدند.