اعضای هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم

نمایش 14 نتیجه
از 1
 
هوشنگ بهرامی

هوشنگ بهرامی 

دانشیار
شماره تماس: 061-33364057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمداسماعیل خراسانی فردوانی

محمداسماعیل خراسانی فردوانی 

استادیار
شماره تماس: 06113364057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن ذکی دیزجی

حسن ذکی دیزجی 

دانشیار
شماره تماس: 06133364057
اتاق: ۳۱۲۸
پست الکترونیکی: 
سیدمجید سجادیه

سیدمجید سجادیه 

استادیار
شماره تماس: 3131
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن سلیمانی

محسن سلیمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نرگس شاه قلیان قهفرخی

نرگس شاه قلیان قهفرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدجواد شیخ داودی 

استاد
شماره تماس: 0611-3364057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد صفی الدین اردبیلی

سیدمحمد صفی الدین اردبیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس عساکره 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شعبان قوامی جولندان

شعبان قوامی جولندان 

استادیار
شماره تماس: 3330010-19
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی کیانی ده کیانی

مصطفی کیانی ده کیانی 

استادیار
شماره تماس: 06133330010-17,3130
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن مسعودی

حسن مسعودی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3364057
اتاق: 3135
پست الکترونیکی: 
نسیم منجزی

نسیم منجزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 3128
پست الکترونیکی: 
یعقوب منصوری

یعقوب منصوری 

استادیار
شماره تماس: 333001-19(3132)
اتاق: 3126
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1