اعضای هیات علمی گروه گیاه پزشکی

نمایش 15 نتیجه
از 1
 
مهدی اسفندیاری

مهدی اسفندیاری 

دانشیار
شماره تماس: 33364051
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میلاد آئینی

میلاد آئینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید تابعین

سعید تابعین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد حبیب پور

بهزاد حبیب پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 3109
پست الکترونیکی: 
آرش راسخ

آرش راسخ 

استاد
شماره تماس: 06133331893
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر سراج

علی اصغر سراج 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3360016
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز شیشه بر

پرویز شیشه بر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه ضیائی

معصومه ضیائی 

دانشیار
شماره تماس: 061333654051
اتاق: 3114
پست الکترونیکی: 
صدیقه عظیمی

صدیقه عظیمی 

دانشیار
شماره تماس: 061-33364051
اتاق: 3117
پست الکترونیکی: 
رضا فرخی نژاد

رضا فرخی نژاد 

استاد
شماره تماس: 061-33364051
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرحان کچیلی

فرحان کچیلی 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3364051
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا میرسلیمانی

زهرا میرسلیمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدسعید مصدق

محمدسعید مصدق 

استاد
شماره تماس: 0611- 3364051
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی مهرابی کوشکی

مهدی مهرابی کوشکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی همتی

سیدعلی همتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1