بازگشت به صفحه کامل

23157

23157


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی


 
1. مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی:     شهره زیودار 

محل و تاریخ تولد:       اراک ، 1356 

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس: 3360079-0611       

پست الکترونیک:    Zivdar1356@yahoo.com   

موقعیت کنونی:        مربی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

  2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – باغبانی 1379 از دانشگاه شهیدچمران اهواز – رتبه اول با معدل98/17

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – باغبانی 1381 از دانشگاه شهید چمران اهواز – رتبه دوم با معدل 84/16

 

2.2. پایان‌نامه‌ها:

کارشناسی ارشد: مقایسه نخل خرمای رقم برحی حاصل از کشت بافت با پایه های حاصل از پاجوش بوسیله الکتروفوکوسینگ ایزوزایمها

3.  سوابق آموزشی:

1       کارشناسی: باغبانی عمومی – نظری                  

2        باغبانی عمومی - عملی

3        اصول باغبانی - نظری                

4        اصول باغبانی - عملی                  

5        میوه های ریز - نظری          

6        میوه های ریز – عملی    

7        ازدیاد نباتات باغبانی – عملی   

8        میوه های مناطق معتدله – عملی

9        کارشناسی ارشد: تنظیم کننده های رشد گیاهی - عملی      

 4.سوابق پژوهشی :

  4.1. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های داخل کشور:

اثرات سطوح مختلف شوری و دما بر جوانه زنی بذر ریحان سبز همایش ملی گیاهان دارویی ایران26-24 بهمن 1380تهران

مقایسه نخل خرمای رقم برحی حاصل از کشت بافت با پایه های مادری حاصل از پاجوش به وسیله الکترو فوکوسینگ ایزوزایم ها سومین کنگره علوم باغبانی شهریور 1382کرج

استفاده از دو سیستم آنزیمی پراکسیداز و اسد فسفاتاز برای مقایسه نخل خرمای رقم برحی  حاصل از کشت بافت با پایه های مادری حاصل از پاجوش - چهارمین کنگره علوم باغبانی27-24 مرداد1384مشهد

تاثیر تیمارهای دمایی مختلف بر جوانه زنی بذر مرزه و شنبلیله - چهارمین کنگره علوم باغبانی27-24 مرداد1384مشهد

اثر تیمارهای دمایی مختلف بر جوانه زنی بذر گشنیز - اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر17اردیبهشت1385شهرکرد

اثر تیمارهای دمایی مختلف بر جوانه زنی بذور ریحان سبز و بنفش - اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر17اردیبهشت1385شهرکرد

تاثیر تیمارهای مختلف خراش دهی بر جوانه زنی بذر سنای وحشی - پنجمین کنگره علوم باغبانی15-12 شهریور1386شیراز

بررسی اثر اندازه و عمق کاشت بذر برسبز شدن و برخی خصوصیات گیاهچه باقلا دومین همایش ملی حبوبات ایران15-14 آذر 1386تهران

 2، 4. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

1.  بررسی مقدماتی تعیین شرایط ضدعفونی سطحی و زمان انتقال مناسب گیاهچه های لوبیای چشم بلبلی ازشرایط کنترل شده به محیط آزاد  . ماهنامه علمی تخصصی زیتون. مهرو آبان 1379.

 

2) S. Zivdar, M. Mousawi and N.Alemzadeh  Ansari. 2008. Genetic stability in date palm micropropagation. Asian Journal of Plant Sciences(in press) (ISI).

 

   4 ،4. علاقمندی‌های پژوهشی

·         کشت بافت

·         ازدیاد نباتات و میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری