26552

26552


افتخارات و فعالیت های گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی شاپور) در سال 1340 تأسیس گردید و از آن زمان تاکنون یکی از برجسته ترین گروه های گیاهپزشکی کشور در زمینه آموزش و پژوهش بوده است. این گروه دستاوردهای بسیاری در زمینه پژوهش داشته است که منجر به بهبود وضعیت کنترل آفات و بیماریهای گیاهی در کشور و بخصوص استان خوزستان گردیده و سهم به سزایی در کاهش مشکلات کشاورزان داشته است. تاکنون بیش از 30 جلد کتاب توسط اعضای گروه منتشر شده است. همچنین فارغ التحصیلان توانمند این گروه بخش قابل توجهی از متخصصان گیاهپزشکی کشور را تشکیل می دهند. گروه گیاهپزشکی در مقطع کارشناسی گیاهپزشکی، کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی (از سال 1355)، کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی و دکتری حشره شناسی (از سال 1375) دانشجو می پذیرد. این گروه تاکنون بیش از 120 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی و 80  دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی و 28 دانشجوی دکتری حشره شناسی داشته است.

 

آقای دکتر محمد سعید مصدق:

دریافت لوح تقدیر برای بیشترین تعداد طرحهای پژوهشی خاتمه یافته در دانشگاه شهید چمران

 انتخاب طرح شماره 219 به عنوان بهترین طرح پژوهشی دانشگاه در سال 1376

 استاد نمونه دانشگاه شهید چمران، اردیبهشت ماه 1380

 استاد آموزشی نمونه دانشگاه شهید چمران:  1383

 استاد نمونه کشوری (از طرف وزارت علوم تحقیقات و فن آوری): 1384

پژوهشگر برتر دانشگاهها و مراکز آموزشی استان خوزستان – هفته پژوهش 1389

 

 

آقای دکتر پرویز شیشه بر:

پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی 1389

عضوهیأت علمی برگزیده در زمینه همکاری با انجمن علمی 1389

استاد نمونه کشوری سال 89 

آقای دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان:

پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی

پژوهشگر برتر بازنشسته دانشگاه شهید چمران 1389

  

انجمن علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران

چندین دوره انجمن علمی برگزیده و برتر دانشگاه شهید چمران