26056

26056


  

نام‌ و نام‌خانوادگی : معصومه فرزانه

 

مدرک تحصیلی :  دکترای فیزیولوژی علف های هرز دانشگاه بوکوی اتریش

 

مرتبه علمی : استادیار 

سال تولد : 1355 

محل تولد : سبزوار

پست الکترونیکی : m.farzaneh@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 3048

 


 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )