26360

26360


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

  2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی - دانشگاه شهید چمران اهواز –1352

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – مهندسی زیست شناسی و کشاورزی- دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی آمریکا – 1357

  دکتری : مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، اتمام دوره 1383

 

2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

دکتری:

3. عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن علمی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

عضو انجمن علوم ایمنی ایران

4. داور مجلات علمی:

مجله علمی کشاورزی

مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی

مجله علوم کشاورزی

 

5.  سوابق آموزشی:

1         مکانیک موتور و ماشین های کشاورزی                  

2        سیستم هیدرولیک             

3        پمپ و پمپاژ                 

4        آزمایش و ارزیابی ماشین های کشاورزی                   

5        عملیات کارگاهی        

6        تکنولوژی موتور       

7        ماشین های کشاورزی

8        شناخت و کاربرد تراکتور برق در کشاورزی

9        موتورهای احتراقی

10      روش و ابزار اندازگیری کشاورزی دقیق   

 

6.سوابق پژوهشی :

6.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 3

 

6.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 8

 

3، 6. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی 8

 

7. تعداد پایان نامه ها و راهنمایی پروژه:

14تعداد پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما

 

8. مسؤولیت های اجرایی:

1-مدیر گروه ماشین های کشاورزی از 1362تا1379 

2-معاون اداری و مالی دانشکده ی کشاورزی از 1381تاکنون