23276

23276


 


 


 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : هوشنگ بهرامی

 

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

 

مرتبه علمی : دانشار

سال تولد : 1331

محل تولد : رامهرمز

پست الکترونیکی :        bahrami16@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی :  3129

 

تلفن مستقیم : 06133364057

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )