35825

35825


                                

 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عباس عساکره  

 

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه تهران

 

مرتبه علمی : استادیار 

سال تولد : 1364 

محل تولد : ماهشهر

پست الکترونیکی :       

 

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم : 06133330010

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

(مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS