34703

34703
              

 

نام‌ و نام‌خانوادگی: رویا زلقی

 

مدرک تحصیلی: دکترای بیولوژی و تکنولوژی خاک از دانشگاه بوعلی سینای همدان

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن داخلی: 3220

پست الکترونیکی : 

 

تلفن مستقیم : 33364054-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )