13702

13702


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی


 
1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  محمد سعید مصدق 

محل و تاریخ تولد:        اهواز، 1319

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس: 3360079-0611       

پست الکترونیک:                  

موقعیت کنونی:          دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی ارشد : حشره شناسی- دانشکده کشاورزی ملاثانی – 1343

            دکتری : حشره شناسی- دانشگاه ردینگ انگلستان - 1355

2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد (تعداد)
راهنما:34
مشاور:27
ناظروداور:38

دکتری (تعداد)
استاد راهنما:11نفر
مشاور:4نفر
داور:5نفر

3.  سوابق آموزشی: 
کارشناسی:سم شناسی،زنبور عسل و حشرات گرده افشان،آفات انباری،تکنولوژی مبارزه ی شیمیایی
کارشناسی ارشد:سم شناسی تکمیلی،مبارزه ی بیولوژکی،فیزیولوژی حشرات
دکترا: فیزیولوژی پیشرفته،حشرات صنعتی، حشرات اجتماعی، افت کش ها و محیط زیست

 

 

1       4.سوابق پژوهشی :

4.1. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های داخل کشور:

 

4.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

 

 

3، 4. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

1.      4 ،4. علاقمندی‌های پژوهشی

•       

(اطلاعات عضو هیئت علمی در سیستم مدیریت پژوهشی)