34864

34864


  


 آزمایشگاه ها:

1-    آزمایشگاه موتور و  هیدرولیک

2-    آزمایشگاه خواص فیزیکی ومکانیکی محصولات کشاورزی

3-    آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

4-    آزمایشگاه برق و کنترل

کارگاه ها:

 1- کارگاه برق

2- کارگاه مکاترونیک

3-    کارگاه موتور

4-    لوله کشی

5-    کارگاه نجاری

6-    کارگاه ماشین ابزار وجوشکاری

  

 سایت ماشین های کشاورزی :


1-تراکتورها:


2- ماشین های کشاورزی

3- ماشین های کاشت

4- ماشین های داشت

5- ماشین های برداشت

 

 تجهیزات آزمایشگاه های گروه مهندسی بیوسیستم: 

 

ردیف

نام دستگاه

توضیحات

1

قیچی ورق بری

ورقکاری

2

دستگاه جوشکاری ورق

جهت اتصال ورق

3

سمپاش

عملیات داشت

4

واریاک

اتوترانسفورماتور متغیر

5

دستگاه خم کن ورق

                       ورقکاری

6

دستگاه پرچ کن

اتصال قطعات

7

دستگاه فرز

تراشکاری فلزات

8

دستگاه بذر پاش

عملیات کاشت

9

تریلر

حمل محصول

10

دستگاه یونجه جمع کن

عملیات برداشت

11

تراکتور

عملیات کشاورزی

12

دستگاه بیلر

ماشین پرس علوفه

13

گاو آهن

عملیات خاکورزی

14

کودپاش

عملیات داشت

15

نهر کن

عملیات خاکورزی

16

دستگاه فارو

شیارساز

17

کمباین

برداشت محصولات

18

دستگاه اندازه گیری

کولیس، ریزسنج

19

دریل

سوراخکاری

20

دستگاه سیم پیچ

ایجاد پیچه سیم موتور

21

پمپ شستشو

کارواش

22

سنگ جت

برشکاری

23

دستگاه پرس کاپشو

پرس

24

دستگاه پرس هیدرولیکی

پرس

25

موتور جوش

جوشکاری فلزات

26

جرثقیل

-

27

الکترو پمپ

-

28

دستگاه خرمنکوب

عملیات برداشت

29

کپسول گاز

گاز استیلن، گاز دی اکسید کربن

30

اهم متر

دستگاه اندازه گیری

31

دستگاه تراش

تراشکاری فلزات

32

اسیلوسکوپ

نمایش سیگنال

33

فانکشن ژنراتور

تولید جریان

34

موتور سه فاز و مدل راه اندازی موتور سه فاز

-

35

دیسک کشاورزی

عملیات خاکورزی

36

نیرو سنج

نیرو و فشار دستگاه را اندازه گیری می کند

37

گشتاور سنج

اندازه گیری گشتاور سیستم های دوار

38

لرزش سنج

اندازه گیری ارتعاش موتور

39

خلا سنج

اندازه گیری میزان خلا

40

صوت سنج

رنج اندازه گیری  db 130

41

رطوبت سنج

اندازه گیری رطوبت هوا

42

تاکومتر

دور سنج لیزری و مکانیکی

43

آنمومتر

جهت اندازه گیری سرعت باد

44

آون

250 درجه با کنترل دیجیتال

45

دستگاه فراصوت

فرستنده و گیرنده

46

دستگاه تست کشش و فشار

رسم منحنی نیرو و تنش

47

ترازو

001/0 گرم