33755

33755


 


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : نعیمه عنایتی ضمیر

 

مدرک تحصیلی :  دکتری خاکشناسی– بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک - دانشگاه تهران

 

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1360

محل تولد : همدان

پست الکترونیکی :   n.enayatzamir@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : ( 3075داخلی) 33330010 -061

 

تلفن مستقیم : 33364054-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )