33744

33744


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : صدیقه عظیمی 

 

مدرک تحصیلی : دکترای بیمارشناسی گیاهی - نماتدشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مرتبه علمی : استادیار 

سال تولد : 1355

محل تولد : بهبهان

پست الکترونیکی: s.azimi@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی: 3117

 

تلفن مستقیم : 33364051-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )