33758

33758


  

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : هادی عامری خواه  

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مرتبه علمی : مربی

سال تولد : 1360

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی :   hadi.ameri@gmail.com  

  

تلفن مستقیم :      3070

 

 

تلفن مستقیم : 33364054-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

 مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )