33327

33327


   

گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از قدیمی ‌ترین و باسابقه‌ ترین گروه‌های باغبانی کشور به شمار می‌رود. این گروه آموزشی در سال 1350 خورشیدی با نام باغبانی و با شمار 15 دانشجو راه اندازی شده و فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.

از زمان راه اندازی تاکنون، بیش از 800 نفر از این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانش‌آموخته شده‌اند.

در حال حاضر نیز حدود 147 نفر دانشجوی دوره های روزانه و شبانه (113 نفر در مقطع کارشناسی، 28 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 6 نفر در مقطع دکتری)، در این رشته مشغول تحصیل هستند. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در چهار گرایش‌ میوه‌‌کاری، سبزیکاری، گل کاری و گیاهان داروئی صورت می‌گیرد و جذب دانشجو در مقطع دکتری نیز از سال 1392 در گرایش میوه‌کاری آغاز شده است.

هم اکنون در گروه علوم باغبانی 11 نفر عضو هیأت علمی (1 استاد، 3 دانشیار، 7 استادیار) کار تدریس درس های تخصصی را بر عهده دارند. همچنین 4 کارشناس آزمایشگاه و 2 باغبان نیز در بخش‌های آزمایشگاهی و عملی، در برگزاری کلاس‌ های درسی، انجام پروژه‌های دانشجویی، پایان‌نامه‌ها و طرح‌ ها با گروه همکاری می کنند.

امکانات آزمایشگاهی و عملیاتی گروه علوم باغبانی در حال حاضر شامل 4 آزمایشگاه، یک اتاق رشد، یک مزرعه تحقیقاتی، یک کلکسیون ارقام زیتون و یک سالن پرورش قارچ می‌باشند .

اعضای هیأت علمی گروه به تفکیک تخصص و سال شروع خدمت به شرح جدول 1 می‌باشند:

جدول 1- اعضای هیأت علمی گروه به تفکیک تخصص و سال شروع خدمت

گرایش

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سال شروع خدمت

میوه‌کاری

نورالله معلمی

استاد

1364

موسی موسوی

استادیار

1373

اسمعیل خالقی

استادیار

1384

شهره زیودار

استادیار

1384

سید محمد حسن مرتضوی

دانشیار

1386

سبزی‌کاری

ناصر عالم‌زاده انصاری

دانشیار

1376

فریده صدیقی دهکردی

استادیار

1364

سید عبداله افتخاری

دانشیار

1376

گیاهان دارویی

محمد محمودی

استادیار

1389

مریم ذوالفقاری

استادیار

1391

گیاهان زینتی

مهرانگیز چهرازی

استادیار

1363

کارشناسان:

در حال حاضر در گروه علوم باغبانی، 5 کارشناس در بخش‌های مختلف گروه به خدمت مشغول می‌باشند که در جدول 2 به آنها اشاره شده است.

جدول 2- کارشناسان گروه علوم باغبانی، محل خدمت آنها و نوع همکاری آنها با گروه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

نوع همکاری با گروه

خلیل اسدی وفا

  • آزمایشگاه کشت بافت
  • مجتمع گلخانه‌ای دانشگاه

برگزاری عملیات دروس مختلف گلکاری، میوه‌کاری، چمن و گیاهان پوششی، درختان و درختچه‌های زینتی و باغبانی عمومی

زهره امینی

  • آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی

برگزاری عملیات دروس باغبانی، ازدیاد نباتات و همکاری در انجام پروژه‌های دانشجویی

داریوش پور قاسمی

برگزاری عملیات دروس مختلف میوه‌کاری و باغبانی عمومی

مهرانگیز خوشبخت

  • آزمایشگاه آنالیز کیفی
  • اتاق پرورش

برگزاری عملیات دروس فیزیولوژی پس از برداشت و باغبانی عمومی، نظارت بر مزرعه تحقیقاتی گروه

صفدر پورممبینی

  • آزمایشگاه اصلاح گیاهان باغی
  • مزرعه تحقیقاتی گروه

برگزاری عملیات دروس مختلف میوه‌کاری و باغبانی عمومی، نظارت بر مزرعه تحقیقاتی گروه

نیروی کارگری

دو باغبان با مشخصات ذیل در مزرعه تحقیقاتی گروه به فعالیت مشغول می‌باشند (جدول 3).

جدول 3- نیروهای باغبان در گروه علوم باغبانی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

نوع همکاری با گروه

علی شریفی

مزرعه تحقیقاتی گروه

کشت، آبیاری، حذف علف‌های هرز و ...

اکبر خالدی

مزرعه تحقیقاتی گروه

کشت، آبیاری، حذف علف‌های هرز و ...

 


مدیران گروه از آغاز تاکنون عبارت بوده ند از: عبدالحسین میرعمادی، محمدحسین بهبودیان، محمود عظیمی، جلال جهان بین، محمد عظیمی، شهین آل مذکور، نوراله معلمی، علی اکبر رامین، عبدالحمید پارسی، محمدحسین دانشور، نوراله معلمی، ناصرعالم زاده انصاری، مهرانگیز چهرازی و سیدمحمدحسن مرتضوی