33866

33866 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : محمد اسماعیل خراسانی فردوانی

 

مدرک تحصیلی : دکترا مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی از  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1356

محل تولد : اصفهان

پست الکترونیکی : e.khorasani@scu.ac.ir        

 

تلفن داخلی :  33330010-061، داخلی 3133

 

تلفن مستقیم :

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )