33799

33799


 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی: یعقوب منصوری

 مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی، از دانشگاه تربیت مدرس

 مرتبه علمی: استادیار
سال تولد: 1353

محل تولد: ملا ثانی

پست الکترونیکی: y.mansoori.scu.ac.ir  

تلفن داخلی: 3126

 تلفن مستقیم : 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )