33171

33171

 


نام‌ و نام‌خانوادگی : نوراله معلمی 

 مدرک تحصیلی : دکترای علوم زیستی، دانشگاه فرانش کمته فرانسه

 مرتبه علمی : استاد 

سال تولد : 1333

محل تولد : رامهرمز

پست الکترونیکی :  nmoallemi@yahoo.com 

تلفن داخلی : 3000

 تلفن مستقیم : 33360016 - 061

               مشاهده صفحه شخصی

English page

              مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS