29988

29988 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : شعبان قوامی جولندان

 

مدرک تحصیلی : دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی

 

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1355  

محل تولد : گیلان، تالش

پست الکترونیکی : s.ghavami@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )