23243

23243


    

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : فرحان کچیلی 

 
مدرک تحصیلی:
 


مرتبه علمی :
دانشیار

 

سال تولد : 1333        

 

محل تولد : اهواز

 

پست الکترونیکی : kocheilif@gmail.com    

 

تلفن داخلی : 3108

 

تلفن مستقیم : 33364051-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )