23168

23168


1-  مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : محمد سعید مصدق

تاریخ تولد : 1319

پست الکترونیک: mossadegh_ms (At) yahoo.com

 تلفن (داخلی  3125)  19-3330011 – 0611  -  مستقیم: 3364051 – 0611

 

2-  مشخصات شغلی :

 مرتبه علمی : استاد

 پایه : 37

3- مشخصات تحصیلی :

کارشناسی ارشد پیوسته : کشاورزی - دانشگاه جندی شاپور - ملاثانی 1343

دکتری : حشره شناسی - دانشگاه ردینگ- انگلستان- 1355 

عنوان پایان نامه دکتری:

The biology of Plodia interpuctella (Hubner) with particular reference

to the role of the mandibular glands.

          

   فرصت های مطالعاتی

       آمریکا – دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی از مهرماه 1363 لغایت مرداد ماه  1364

 

4- تجارب تدریس :

کارشناسی:

( سم شناسی – زنبورعسل و حشرات گرده افشان - آفات انباری تکنولوژی مبارزه شیمیایی)

کارشناسی ارشد :

( سم شناسی تکمیلی- مبارزه بیولوژیکی- فیزیولوژی حشرات )

دکتری حشره شنا سی:

 ( فیزیولوژی پیشرفته حشرات صنعتی حشرات اجتماعی-  آفت کشها و محیط زیست).

دکتری دامپزشکی :

( پرورش و بیماریهای زنبورعسل )

دکتری تخصصی دامپزشکی :

( بیولوژی و فیزیولوژی بندپایان  )                  

دکتری پزشکی :

( حشرات ناقل از نظر پزشکی)

 

5- تجارب کاری :

1-   عضو هیات تحریریه مجله علمی کشاورزی – مهرماه 1365 لغایت 4/9/70

2-   نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در مجله علمی کشاورزی 27/1/75 لغایت مهرماه 77

3-   سردبیر مجله علمی کشاورزی – مهرماه 1377  لغایت خرداد ماه 1380

4-   نماینده دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه . 5/9/70 لغایت 27/10/72 و 27/1/75 لغایت مهرماه 1377.

5-   عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده به مدت 2 سال .

6-   دبیر کمیته تألیف و ترجمه دانشکده از 5/9/70 لغایت 27/10/72.

7-   عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده کشاورزی از تاریخ 10/9/81 به مدت 2 سال

8-   عضو هیأت ممیزه دانشگاه از 6/9/70 لغایت تیرماه 1383 .

9-   عضو کمیته تخصصی گروه کشاورزی از 6/9/70 تاکنون و تا تاریخ 15/2/84

10-      دبیر کمیته تخصصی گروه کشاورزی  از 2/12/75 لغایت دیماه 1380

11-      عضو هیأت ممیزه مرکزی در وزارت علوم ،‌تحقیقات و فنآوری از آذر ماه 1380  لغایت دیماه 1382 .

 

6- عضویت در انجمنهای علمی :

1-       عضو انجمن حشره شناسان ایران. 1355 تاکنون.

2-       عضو انجمن حشره شناسان انگلستان - 1354 تاکنون.

3-       عضو انجمن بین المللی تحقیقات زنبورداری  (IBRA) - 1355 تاکنون.

 

7- طرحهای پژوهشی :

    الف – طرحهایی اجرایی : پایان یافته 8                   

    ب – طرحهای پژوهشی : پایان یافته 60                  در دست اقدام :6

  

    8- انتشارات دکتر محمد سعید مصدق :

1- تعداد کتابهای تألیفی : چاپ شده 3 –  در دست اقدام   1

2- تعداد نشریات آموزشی : چاپ شده 13

3- تعداد مقالات منتشر شده :

    الف -داخلی :

1- مجلات علمی پژوهشی    35

2- مجلات ترویجی ( زیتون )‌13

3- کنفرانسهای داخلی : 66

     ب- خارجی:

         مجلات علمی معتبر بین المللی 22

          کنفرانسهای بین المللی 40    

 

9- تعداد پایان نامه ها ( راهنمایی، مشاورت و داوری) :

الف – کارشناسی ارشد :

استاد راهنما 34 نفر

استاد مشاور 27 نفر

استاد ناظر و داور :  38 نفر                

    

          ب- دکتری :

استاد راهنما 11 نفر

استاد مشاور 4 نفر

داور 5 نفر

 

10 - داور مجلات علمی

مجله  علمی کشاورزی

مجله  دانش کشاورزی

مجله  علوم  و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

مجله  علوم کشاورزی

مجله  علوم کشاورزی ایران

مجله  علوم و صنایع کشاورزی

مجله  علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مجله Bee world 

 11-جوائز و تقدیرنامه های دریافتی

1-              دریافت لوح تقدیر برای بیشترین تعداد طرحهای پژوهشی خاتمه یافته در دانشگاه

2-              انتخاب طرح شماره 219 به عنوان بهترین طرح پژوهشی دانشگاه در سال 1376

3-              استاد نمونه ، اردیبهشت ماه 1380

4-              استاد آموزشی نمونه:  1383

5-              استاد نمونه کشور (از طرف وزارت علوم تحقیقات و فن آوری): 1384

          6-    پژوهشگر برتر دانشگاهها و مراکز آموزشی استان خوزستان – هفته پژوهش 1389


 

سایر موارد:

1-بانی و موسس اولین موزه جانورشناسی دردانشکده کشاورزی (ملاثانی) دانشگاه در سال های 1349-1346 .

2- دارای 39 سال سابقه پژوهش روی گونه های زنبورعسل در ایران ( زنبورعسل معمولیApis mellifera meda Skorikov  و زنبورعسل کوچک A. florea F.  ) با ارایه 68 مقاله و خلاصه مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی و کنفرانسهای بین المللی و داخلی -  13 نشریه آموزشی و 13 مقاله ترویجی. دارای 27 سال سابقه تدریس درس زنبورداری و بیماری های زنبورعسل.

3- متخصص در مبارزه بیولوژیک.

          

  خلاصه ای از شرح حال تخصصی شامل زمینه های علمی و تحقیقاتی در  خصوص پایان نامه ها   طرحهای تحقیقاتی…….

 

   الف- بررسی فون کفشدوزکهای  ا ستان های خوزستان (1368)  کرمان (1370 )  جنوب شرقی خراسان (1372 ) گلستان (1373 ) و چهارمحال و بختیاری (1374 ).  بررسی کفشدوزکهای جنس Stothorus spp.    مطالعه بیولوژی  رژیم غذایی و تغییرات جمعیت گونه  S.gilvifrons (Mulsant) در مزارع نیشکر استان خوزستان (1378) . بررسی اثر دیازینون و پریمیکارب بر روی شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)  و تعیین دز غیر کشنده روی کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata L.  (1381 ).بررسی دشمنان طبیعی شته خرزهره در دو استان فارس و خوزستان (1381 ) .بررسی کفشدوزکهای مزارع یونجه و شته های مورد تغذیه آنها در خوزستان (1383 ). بیواکولوژی سرخرطومی شبدر Apion aestivum Germar  در دزفول ( 1374 ). بررسی بیولوژی مینوزبرگ مرکبات Phyllocnistis citrella Stainton  و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان خوزستان ( 1377 ) . مطالعه بیولوژی هلیوتیس گوجه فرنگی و دشمنان طبیعی آن در منطقه جیرفت و امکان مبارزه بیولوژیک با آفت با استفاده از Bacillus thuringiensis (B.) (1375 ).   فون بالتوریهای جنس Chrysoperla spp.  و بررسی رژیم غذایی گونه غالب در استان خوزستان (1383 ). بیواکولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)    و کارایی پارازیتوئید های متداول آن در اهواز (1383 ). دشمنان طبیعی شته های گندم و جو در خوزستان (1383 ). بررسی کنه های Eriophyidae  در خوزستان (1383 ). بررسی کنه های خاکزی دراهواز (1383). فون کنه های خانواده Laelapidae  در اهواز و حومه (1378 ). بررسی بیواکولوژی تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman  و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان خوزستان (1379 ). بررسی اثر (Bacillus thuringiensis (B. در کنترل کرم برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis  در شرایط آزمایشگاهی (1379 ). بررسی بیواکولوژی کارادرینای ذرت و تاثیر Bacillus thuringiensis   و سایر عوامل بیولوژیک بر علیه آن در استان  خوزستان (1369 ). بیولوژی و تعیین بهترین زمان مبارزه با مگس انجیر در خوزستان (59-1357 ). بررسی بیولوژی شب پره خشکبار Plodia interpunctella (Hub.)  با تاکید بر نقش ترشحات غدد ماندیبولی لارو های آن (1355 ). شته های گندم و سایر گرامینه ها در منطقه شیراز (1372 ).

فون شپشکهای آردآلود  Pseudococcidae انگلها و شکاریهای آنها در استان خوزستان (1370 ). مبارزه بیولوژیکی با شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead)  با استفاده از  کفشدوزکهای بومی منطقه - وارداتی و زنبوران پارازیتوئید (1371 ).    بررسی بیولوژی و نوسانات جمعیت شپشک آردآلود جنوب  N. viridis  و دشمنان طبیعی آن در باغهای مرکبات دزفول  (1379 ).  بررسی بیولوژی دو گونه زنبور پارازیتوئید  Anagyrus dactylopii   و A. agraensis   و مقایسه کارایی آنها در مبارزه بیولوژیک علیه شپشک آرد آلود (Nipaecoccus viridis   در خوزستان (1375 ).  بیولوژی سپردار زرد شرقی مرکبات Aonidiella orientalis (Newstead) و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان خوزستان (1380 ).پرورش انبوه و رهاسازی کفشدوزک استرالیاییMulsat   Rodolia cardinalis در مبارزه بیولوژیکی علیه شپشک استرالیاییIcerya purchasi Maskell  در باغهای مرکبات شرف آباد دزفول ( مهرماه 1382 لفایت  آذر ماه 1383 ) .

  ب- بررسی پراکندگی جغرافیایی - مناطق همزیست - صفات مورفولوژیکی - آفات و بیماریهای ( کنه های انگل - مسافر - ریزه خوار - بیماریهای باکتریایی - ویروسی و قارچی ) دو گونه  زنبور عسل معمولی( Apis mellifera L. ) و زنبور عسل کوچک ( A. florea F. ) در                        ایران (1380 1355 ) . مطالعه کندوهای سنتی ایران (1370-1343 ) . بررسی نحوه جمع آوری عسل از کلنی های  طبیعی زنبور عسل موجود (Apis mellifera meda Skorikov  و A.florea  در ایران (1371 ) .مطالعه درصد مرگ و میر زنبوران نر کلنی های زنبورعسل کوچک ( Apis florea F ) در اثر ویروس سیاه شدن سلول ملکه زنبور عسل معمـولی در خوزســــتان (1370 ).  مطالعه رفتار لانه سازی زنبور عسل کوچک (A. florea  ) در خوزستان (1367-1355 ). مطالعه در صد آلودگی شانـهای زنبــور عسل کوچک  A. florea   به بید موم خـــــوار بـــزرگ  Galleria mellonella (L.)  شب پره خشکبار Plodia interpunctella (Hub.)  دو آفت کلنی های زنبورعسل کوچک در ایران (1374). شناسایی بیماریهای ویروسی و باکتریایی زنبورعسل کوچک A. florea    در ایران (1376 ).مطالعه اثر پریزین (کومافوس ) یک کنه کش سیستمیک مورد استفاده علیه کنه واروآ بر حیات پرندگان زنبورخوار (1370 ).  بررسی امکان وجود اختلاف مرفولوژیکی در زنبورعسل کوچک Apis florea F. در دو ارتفاع مختلف (از سطح دریا تا ارتفاع 1900 متر ) در ایران (1369 ). کشف یک منطقه جدید برای زنبور عسل معمولی  Apis mellifera meda Skorikov  در مناطق کوهستانی استان هرمزگان (1372 ). بررسی امکان آلودگی کلنی های طبیعی  زنبور عسل معمولی به دو کنــه Varroa   و کنه تراشه ای (Acarapis woodi ) در  استان های فارس و چهار محال و بختیاری (1371 ). مطالعه کنه تراشه ای (Acarapis woodi R. ) و نقش زنبورعسل نر در انتقال آن بین کندوهای مجاور و زنبورستان های دیگر در کارولینای شمالی امریکا (1365 ).بررسی و اعلام وجود کنه تراشه ای در زنبورعسل در ایران ( 1372 ). بررسی و اعلام وجود کنه  Euvarroa  sinhai D.&B. در کلنی های زنبور عسل کوچک در ایران. بررسی امکان تغذیه  رشد و تولید مثل کنه   E. sinhai انگل زنبورکوچک (Apis florea F. )روی نوزادان زنبور عسل معمولی A. mellifera L. ) (1368 ) بررسی امکان همخونی در کلنی های زنبورعسل کوچک Apis florea  در ایران (1379 ). بررسی جمعیت کنه واروآ Varroa gacobsoni Oud.   در زنبورداری های مهاجرتی در اولین سال مشاهده خسارت (1364 ). بررسی منابع شهـد و گرده برای زنبورعسل کوچک در ایران (1370). بررسی منابع شهد و گرده برای زنبور عسل معمولی در استان های خوزستان لرستان و مناطق شمال کشور(1378-1360 ). بررسی شته های مولد عسلک برای زنبوران عسل در ایران (1378-1355 ).  بررسی منابع تولید عسلک در استان تهران (1373 ). بررسی بندپایان (حشرات و کنه ها) کندوهای ایران (1372 ). بررسی میزان تحمل برودت و زمستانگذرانی زنبورعسل کوچک A. florea  در شرایط اهواز (1375 ). تعیین بهترین فاصله کشت و میزان بذر (تراکم) در تولید بذر یونجه توسط زنبور برگ بر یونجه Megachile rotundata  در شرایط اهواز (1371). تهیه مجموعه ای از حشرات و سایر بندپایان تعیین هویت شده استان خوزستان (81-1370 ).