23161

23161


 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : موسی مسکرباشی   

 

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیو لوژی گیاهان زراعی، دانشگاه شهید چمران اهواز  

 

مرتبه علمی : استاد

سال تولد : 1333

محل تولد : شوشتر

پست الکترونیکی :   mmeskarbashee@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 3043

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page