23159

23159 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : حبیب اله روشنفکر دزفولی  

 

مدرک تحصیلی :  دکترای زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) ، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1339

محل تولد : رامهرمز

پست الکترونیکی :     hroshan2001@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 3046

 

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )