23156

23156


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی


 
1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:     رضا مامقانی 

محل و تاریخ تولد:       تبریز ، 1322 

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس: 3360079-0611       

پست الکترونیک:                  

موقعیت کنونی:          دانشیار گروه زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز

    2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه تهران – 1345

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – علوم زراعی  – دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا – 1973

  دکتری : علوم زراعی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما - امریکا ، اتمام دوره 1976

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

دکتری:

3. عضویت در مجامع علمی

انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

 4. داور مجلات علمی:

عضو هیئت تحریریه مجله علمی کشاورزی(اهواز)

داور اکثر مجلات علمی کشاورزی در ایران

5.  سوابق آموزشی:

کارشناسی: آمار کشاورزی،

ژنتیک

اصول اصلاح نباتات

اصلاح نباتات خصوصی

اصلاح نژاد گیاهی(رشته زیست شناسی دانشکده علوم)

کارشناسی ارشد: سیتو ژنتیک گیاهی،

روش تحقیق

اصلاح درختان میوه

اصلاح برای مقاومت به بیماری های گیاهی(قسمتی ازدرس کارشناسی ارشد گیاهپزشکی)

  6.سوابق پژوهشی :

6.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام

ارزیابی امکان کشت و توسعۀ گیاه علو فه ای جدید آمارانت

اثرات تنش های شوری و خشکی بر اکوتیپ های گرمسیری و سردسیری گندم

اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

بررسی اکولوژیکی کشت مخلوط کلزا - باقلا

  6.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 41 مقاله و پوستر داخلی وخارجی

6,3. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

  تعداد 20 مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخلی و خارجی

 4و6. تعداد کتاب های ترجمه و تألیفی چاپ شده:

دورگه گیری در گیاهان زراعی(جلد اول)، چاپ انتشارات دانشگاه شهید چمران (1373)

کاربرد هترو زیس در اصلاح پنبه، چاپ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز (1385)

7. تعداد پایان نامه ها و راهنمایی پروژه:

22 پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما

5 پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور

8. مسؤولیت های اجرایی:

عضو کمیسیون پژوهشی دانشگاه شهید چمران، به مدت 3 سال

عضو کمیته تألیف و ترجمۀ دانشکده کشاورزی، چندین دوره 3 ساله

عضو کمیته تخصصی کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران،چندین دوره 3 ساله

سردبیر مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران،حداقل 5.5 سال

عضو هیأت تحریریه مجله علمی کشاورزی(دانشگاه شهید چمران)، حداقل 18 سال

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 2 دوره

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی از سال 80 تا 84 بیش از 4 سال

راه اندازی رشته اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد

داوری حداقل 10 طرح تحقیقاتی