22522

22522
 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : سید محمّد حسن مرتضوی

 

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی کشاورزی علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1356

محل تولد : رامشیر 

پست الکترونیکی : mortazavi_mh@yahoo.com

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )