34698

34698

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی: محمدرضا عزیزی
عنوان پست سازمانی: رییس اداره امور عمومی

سال تولد: 1346

محل تولد : اهواز

تلفن داخلی:  ۳۰۰۶

تلفن مستقیم: 33335490- 061

پست الکترونیکی:  rezaazizi27@yahoo.com

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته علوم خاک- گرایش حاصلخیزی

واحد های زیر مجموعه:

امور عمومی  دانشکده - گلخانه ها – فضای سبز دانشکده

 

کارکنان اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی :                           

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

مدرک تحصیلی

1

محمدرضا عزیزی

رییس اداره امور عمومی

فوق لیسانس

2

داریوش پورقاسمی

مدیریت گلخانه ها

فوق لیسانس

3

داریوش پورقاسمی

کارشناس مسئول فضای سبز

فوق لیسانس

4

ابراهیم سروشانی

برق کار

فوق دیپلم

5

صادق محمدی

امین اموال

دیپلم

6

محمد علی نگراوی

مسئول تعمیرات و انباردار

دیپلم

7

مجید قرینه

سرکارگر و تاسیسات

سوم دبیرستان

8

محمد غانمی

کارگر خدمات

سیکل

9

 احمد دلفی

کارگر خدمات

پنجم ابتدایی

10

 رحیم دلف لویمی

کارگر خدمات

سیکل

11

 رحیم سودانی

کارگر خدمات

سیکل

12

صادق بیت جادر

کارگر خدمات

سیکل

13

ناجی سواعدی

کارگر خدمات

دیپلم

14

سید احمد موسوی

کارگر فضای سبز

پنجم ابتدایی

15

جاسم طرفی

کارگر گلخانه ها

سیکل

16

محمد حزبیان

تاسیسات

پنجم ابتدایی

                                                                                             

 

محمدرضا عزیزی

 

محمدرضا عزیزی