کارگاه دو روزه تئوری و عملی Real-Time PCR

کارگاه دو روزه تئوری و عملی Real-Time PCR


کارگاه دو روزه تئوری و عملی Real-Time PCR

    

کارگاه دو روزه تئوری و عملی  Real-Time PCR

با ارائه گواهی معتبر از:

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

عناوین:

  • استراتژی های Real-time PCR
  • استخراجRNA  
  • سنتز cDNA  
  • طراحی پروب و پرایمر                  
  • طراحی آزمایشReal-time PCR    
  • انجام آزمایش Real-time PCR
  • تفسیر نتایجReal-time PCR                                 

زمان:پنجشنبه 29مهر و جمعه 30 مهر 1395

مدرسین:

 دکتر خسرو مهدی خانلو

 (متخصص بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانش آموخته دانشگاه گنت بلژیک و توسعه دهنده الگوهای طراحی و تفسیر Real Time PCR )

دکتر حمید رجبی معماری

ü      هزینه برای اعضای هیئت علمی 350 هزار تومان و برای دانشجویان 250 هزار تومان می باشد

ü      ظرفیت برای هر دوره تنها 12 نفر می باشد

جهت اطلاع بیشتر و ثبت نام با دانشکده کشاورزی،  آزمایشگاه شیمی وتجزیه خانم مهندس راهداریان(09163229296) تماس بگیرید